Wspornik słupowy

Wspornik słupowy wg PN-EN 1992-1-1 ver. 1.1

 Możliwości programu:

 • obliczanie wsporników krótkich i długich
 • do wyboru 2 metody obliczeniowe dopuszczane
  przez Eurokod: Strut & Tie (wsporniki krótkie)
  i metoda belkowa (wsporniki krótkie i długie)
 • 3 kształty wspornika
 • 5 możliwości zbrojenia wspornika: zbr. pętlami,
  zbr. konturowe, zbr. pętlami + zbr. konturowe,
  zbr. zakotwione mechanicznie: pręty + kątownik,
  pręty + pręty przyspojone
 • podgląd w czasie rzeczywistym modelowania wspornika (wymiary, zbrojenie, schemat obliczeniowy)
 • obliczenia dokładne z uwzględnieniem wszystkich współczynników i zaleceń zawartych w Eurokodzie
 • tworzenie notki obliczeniowej w MS Word
  i LibreOffice/OpenOffice Writer
 • zapis danych do pliku (i możliwość ich późniejszego wczytania)
 • odczyt listy gatunków stali z pliku tekstowego
  (możliwość dopisania własnych gatunków stali)
 • licencja dożywotnia
 • darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu

Cena 100zł

wspornik_s.jpg

Galeria programu - kliknij w obrazek aby powiększyć:

Przykładowa notka obliczeniowa z programu: Wspornik słupowy - notka obliczeniowa.pdf